شرکت بازرگانی آریوشیمی
نسخه فارسی سایت آریو شیمی English version of ArioChemicals

حفاری و معدن

مواد اولیه حفاری و معدن :

Fatty Alcohol
INCI Origin INCI row
ستیل الکل India Cetyl Alcohol 1
ستو استئاریل الکل India Cetyl Stearyl Alcohol 70/30 2

 

Stabilizer
INCI Origin INCI row
زانتا نگام China Xanthan gum 1

 

Cationic Surfactants
INCI Origin INCI row
گوارهیدروکسی پروپیل تریمونیوم کلراید china Guar –hydroxy 3 Chloride 1